Monipuolista ja analyyttistä lakikonsultointia

Minulla on noin 40 vuoden kokemus keskeisistä yksilöiden, perheiden, yhdistysten ja pk-yritysten lakiasioista ja oikeudenkäynneistä. Pyrin konsultoinnissani korkeaan laatuun ja ripeyteen.

 

Keskeiset lakiasiat

  • Perhe- ja perintöoikeudelliset ongelmat, riita-asiat ja oikeudenkäynnit
  • Vahingonkorvaukseen ja vakuutuksiin (erityisesti rikokset, potilasvahingot ja tapaturmat) liittyvät asiat eri viranomaisissa ja oikeusasteissa
  • Yhdistysten toimintaan, sääntöihin ja päätöksiin liittyvät ongelmat ja oikeudenkäynnit
  • Vammaisten lakiasiat (mm. vammaispalvelulainsäädäntö, hoitosuhteisiin liittyvät ongelmatilanteet ja yhdenvertainen kohtelu sekä näihin liittyvät oikeudenkäynnit)
  • Konsultointi ja oikeudenkäynnit rikosasioissa

Muita osaamisalueita

  • Asuntojen ja kiinteistön kauppa, vaihto, lahjoitukset ja muut varallisuusjärjestelyt
  • Omaisuusjärjestelyt perheessä ja yrityksessä
  • Kunnallishallinnon ja ympäristöalan kokemusta