Oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa

Hoidan monipuolisesti erilaisia oikeudenkäyntiasioita toimintaperiaatteina asiakkaan etu, luottamus ja kustannustehokkuus. Esimerkkejä toimeksiannoista:

Rikos- ja siviiliasioiden oikeudenkäynnit

 • Hallinto-oikeudet
 • Hovioikeus
 • Korkeimmat oikeudet
 • Työtuomioistuin
 • Markkinaoikeus
 • Vakuutusoikeus
 • Eurooppa-oikeudet

Rikosoikeus

 • syytetyn puolustus erilaisissa rikosasioissa – esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä
 • urheilun, metsästyksen, ympäristöasioiden sekä hallinnon ja politiikan oikeusasiat,
 • asianomistajan korvausvaatimukset ja tarvittaessa myös asianomistajan syytevaatimusten ajaminen

Vahingonkorvausoikeus

 • yleinen vahingonkorvaus erilaisissa riita- ja rikosoikeudenkäynneissä
 • liike-elämän, urheilun ja politiikan luottamustoimen korvausvaatimukset ja -vastuut
 • asunto-ja kiinteistökauppa
 • potilasvahingot
 • virkavastuuseen liittyvät erityiskysymykset

Omaisuutta, henkilöitä ja yhteisöjä koskevat riita- ja rikosasiat, yrityksen omistajan lakiasiat sekä yrityksen ja yhdistyksen hallintoon liittyvät lakiasiat.

Hoidan myös perintöoikeudellisia ja muita perheen lakiasioita toimeksiantoja.Ota yhteyttä oikeudenkäyntiäsi koskien – oli se rikosoikeudenkäynti tai riita-asia.