Hinnasto

PALKKIOPERUSTEET

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

Luetellut toimenpide- ja tehtäväveloitusesimerkit soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen tyyppitapauksiin.

Laskutusperusteena on pääosin tuntiveloitus, joka on 180–300 € lisättynä arvonlisäverolla 24 %. 

Julkisena oikeusapuna hoidettavissa jutuissa veloitus on asetuksen mukainen eli pääasiassa 136,40 € tunnilta.

Esiintyminen oikeudessa veloitetaan 30 prosentilla korotetun aikaveloitusperusteen mukaan, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

Esimerkkejä tavanomaisimmista asiakirjojen laadinnasta ja asiakokonaisuuksista:

 • Testamentti – 124 - 800 €
 • Avioehtosopimus – 80 - 400 €
 • Ositussopimus – 180 - 1500 €
 • Irtaimen lahjakirja ja lahjaveroilmoitus – 200-500 €
 • Kiinteistön kauppakirja, lahjakirja, lahjaveroilmoitus – 200-1000 €
 • Muu kauppa- tai luovutuskirja, varainsiirtoveroilmoitus - 200-800 €
 • Lainhuudatus - vähintään 150 €
 • Avioerohakemuksen hoitaminen yhdeltä hakemusvaiheelta - vähintään 150 €
 • Perunkirjoitus asiakirjahankintoineen - alkaen 350 -
 • Perinnönjakosopimus - alkaen 180 €
 • Yhtiöiden ym. perustaminen: normaalitapaus, johon sisältyy neuvottelu, perustamisasiakirjojen laatiminen, rekisteröinti ja elinkeinoilmoitus
  • Osakeyhtiö - vähintään 500 €
  • Avoin tai kommandiittiyhtiö - vähintään 400 €
 • Yhtiöiden ym. muutokset:
  • Yhtiösopimuksen tai -järjestyksen osittaismuutokset sisältäen neuvottelun,  asiakirjojen laatimisen ja rekisteröinnin - vähintään 600 €

Seuraavat toimenpiteet laskutetaan tuntiveloituksena käytetyn ajan mukaan:

 • Oikeudenkäyntiasian hoitaminen alioikeudessa ja valitustuomioistuimessa:
  • Haastehakemuksen laatiminen tai haasteeseen vastaaminen
  • Valituksen laatiminen, vastavalituksen laatiminen tai valitukseen vastaaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet
  • Esiintyminen oikeudessa veloitetaan pääasiassa käytetyn ajan mukaan
  • Rikosasioissa sovelletaan edellisiä kohtia
 • Valituslupa-asian hoidossa tuntiveloitus ajankäytön mukaan vaativuus korottavana tekijänä
 • Edustaminen yhtiökokouksissa, kauppa-, perinnönjako- ja ositusneuvotteluissa yms. toimiston ulkopuolella veloitetaan tuntiveloituksena käytetyn ajan mukaan
 • Asian vaativuus, kiireellisyys, poikkeuksellinen työaika ja vieraan kielen käyttäminen voidaan  huomioida korottavina tekijöinä

Lisäksi

 • Oikeudenkäyntimaksut, muut viranomaismaksut, mahdolliset matkakulut yms. veloitetaan erikseen.
 • Ennakkomaksuista sovitaan erikseen.
 • Maksuton puhelinneuvonta ongelman ja toimenpiteiden alustavaksi kartoittamiseksi.

28.6.2021