Hinnasto

PALKKIOPERUSTEET

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

Asiakkaalle annetaan toimeksiannon alussa joko arvio asian kokonaiskustannuksista tai tarkka toimenpidekohtainen hinta. 

Luetellut toimenpide- ja tehtäväveloitusesimerkit soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen tyyppitapauksiin.

Laskutusperusteena on pääosin tuntiveloitus, joka on 180–300 € lisättynä arvonlisäverolla 24 %. 

Julkisena oikeusapuna hoidettavissa jutuissa veloitus on asetuksen mukainen eli pääasiassa 136,40 € tunnilta.

Esiintyminen oikeudessa veloitetaan 30 prosentilla korotetun aikaveloitusperusteen mukaan, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

Esimerkkejä tavanomaisimmista asiakirjojen laadinnasta ja asiakokonaisuuksista:

 • Testamentti – 150 - 800 €
 • Avioehtosopimus – 100 - 400 €
 • Ositussopimus – 180 - 1500 €
 • Irtaimen lahjakirja ja lahjaveroilmoitus – 200-500 €
 • Kiinteistön kauppakirja, lahjakirja, lahjaveroilmoitus – 200-1000 €
 • Muu kauppa- tai luovutuskirja, varainsiirtoveroilmoitus - 200-800 €
 • Lainhuudatus - vähintään 150 €
 • Avioerohakemuksen hoitaminen yhdeltä hakemusvaiheelta - vähintään 150 €
 • Perunkirjoitus asiakirjahankintoineen - alkaen 350 -
 • Perinnönjakosopimus - alkaen 180 €
 • Yhtiöiden ym. perustaminen: normaalitapaus, johon sisältyy neuvottelu, perustamisasiakirjojen laatiminen, rekisteröinti ja elinkeinoilmoitus
  • Osakeyhtiö - vähintään 500 €
  • Avoin tai kommandiittiyhtiö - vähintään 400 €
 • Yhtiöiden ym. muutokset:
  • Yhtiösopimuksen tai -järjestyksen osittaismuutokset sisältäen neuvottelun,  asiakirjojen laatimisen ja rekisteröinnin - vähintään 600 €

Seuraavat toimenpiteet laskutetaan tuntiveloituksena käytetyn ajan mukaan:

 • Oikeudenkäyntiasian hoitaminen alioikeudessa ja valitustuomioistuimessa:
  • Haastehakemuksen laatiminen tai haasteeseen vastaaminen
  • Valituksen laatiminen, vastavalituksen laatiminen tai valitukseen vastaaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet
  • Esiintyminen oikeudessa veloitetaan pääasiassa käytetyn ajan mukaan
  • Rikosasioissa sovelletaan edellisiä kohtia
 • Valituslupa-asian hoidossa tuntiveloitus ajankäytön mukaan vaativuus korottavana tekijänä
 • Edustaminen yhtiökokouksissa, kauppa-, perinnönjako- ja ositusneuvotteluissa yms. toimiston ulkopuolella veloitetaan tuntiveloituksena käytetyn ajan mukaan
 • Asian vaativuus, kiireellisyys, poikkeuksellinen työaika ja vieraan kielen käyttäminen voidaan  huomioida korottavina tekijöinä

Lisäksi

 • Oikeudenkäyntimaksut, muut viranomaismaksut, mahdolliset matkakulut yms. veloitetaan erikseen.
 • Ennakkomaksuista sovitaan erikseen. Maksuviivästystilanteissa asianajajalla on myös oikeus ennakkolaskutukseen.
 • Maksuton puhelinneuvonta ongelman ja toimenpiteiden alustavaksi kartoittamiseksi.

12.7.2023