Oikeudenkäynnit

Hoidan monipuolisesti erilaisia oikeudenkäyntiasioita toimintaperiaatteina asiakkaan etu, luottamus ja kustannustehokkuus. Esimerkkejä toimeksiannoista:

Rikos- ja siviiliasioiden oikeudenkäynnit
Hallinto-oikeudet
Hovioikeus
Korkeimmat oikeudet
Työtuomioistuin

Markkinaoikeus
Vakuutusoikeus

Eurooppa-oikeudet

Rikosoikeus: syytetyn puolustus erilaisissa rikosasioissa, urheilun, metsästyksen, ympäristöasioiden sekä hallinnon ja politiikan oikeusasiat, asianomistajan korvausvaatimukset ja tarvittaessa myös asianomistajan syytevaatimusten ajaminen.

Vahingonkorvausoikeus: yleinen vahingonkorvaus erilaisissa riita-ja rikosoikeudenkäynneissä, liike-elämän, urheilun ja politiikan luottamustoimen korvausvaatimukset ja -vastuut, asunto-ja kiinteistökauppa, potilasvahingot, virkavastuuseen liittyvät erityiskysymykset.

Omaisuutta, henkilöitä ja yhteisöjä koskevat riita- ja rikosasiat, yrityksen omistajan lakiasiat sekä yrityksen ja yhdistyksen hallintoon liittyvät lakiasiat.

Hoidan myös perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja.