Kansainväliset lakiasiat

Hoidan myös yksityishenkilöiden ja yritysten lakiasioita, joilla on kansainvälinen ulottuvuus. Palvelen asiakkaita myös englanniksi sekä tarvittaessa käytämme tulkkeja. Toimistolla on kansainvälisiä yhteistyösuhteita asianajotoimistoihin.

Avioerot, ositukset ja puolisoiden väliset asiakirjat.

Perintö, testamentti ja perunkirjoitus kansainvälisissä perintötapauksissa.

Edellämainittuihin saantoihin liittyvät omaisuusjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset-

Oleskelulupiin, työsuhteisiin ja kansainväliseen suojeluun liittyvät oikeudenkäyntiasiat.

Rajat ylittävissä rikosasioissa asianomistajan ja syytetyn oikeudellisten etujen turvaaminen oikeudenkäynneissä ja muissa viranomaismenettelyissä.